View : 774 kali


Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Minggu, 14 Oktober 2012

GAMBARAN LENGKAP TENTANG SEORANG PERCAYA

Ds. Hallie Jonathans

1. Orang Percaya sebagai ANAK. (ayat 1).

Bagi Rasul Paulus, Tomotius adalah anaknya. Anak karena buah pelayanannya. Setiap orang percaya adalah anak dari Tuhan. Tak seorangpun yang tatkala lahir sudah selamat. Ia harus belajar mengenal Tuhan dan kehendak-Nya dari Alkitab.

Kita menjadi anak oleh sebab kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dalam kasih karunia-Nya itulah kita berdiri dan berjalan.


2. Orang Percaya sebagai PENATALAYAN atas semua milik Tuhannya.

Tuhan memberitahukan kepada Isreal bahwa tanah Israel atau bumi ini bukan milik mereka. Itu milik Tuhan yang harus ditatalayani bagi kebaikan mereka dan tanggungjawab kepada Tuhan. Ada harta rohani ada juga harta duniawi. Keduanya harus ditatalayani dengan baik. Kita harus melakukan investasi yang baik terhadap Milik Tuhan di bumi ini. Kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah (1 Petrus 4:10).


3. Setiap orang Kristen adalah seorang PERAJURIT/TENTARA.

Tetapi Perajurit ini harus ikut menderita (dengan orang lain) sebagai seorang perajurit yang baik dari Yesus Kristus. Endure hardship with us,like a good soldier of Christ Jesus. Jangan terbenam dalam urusan hari-hari, laksanakan perintah Komandan.


4. Seorang Percaya adalah seorang OLAHRAGAWAN
/WATI atau ATLIT. OR Gulat, Boxing, Lari/Marathon, Latihan. Taatilah Peraturan Pertandingan Cabang Olahraga tersebut. Apabila tidak, semua medali yang kita dapatkan dapat diambil kembali dan kita dipermalukan.


5. Seorang Percaya adalah bagaikan PETANI YANG BEKERJA KERAS.

Lihat prinsip pertanian dalam 1 Kor.3:5-9. Meluku Tanah, Menabur, Mengairi, lalu Menuai. Itulah siklusnya.


6. Seorang Percaya adalah seorang SEORANG PEKERJA yang tak usah malu , yang berterus-terang memberi -takan perkataan kebenaran itu. (14-18)7. Seorang Percaya bagaikan PERABOT DALAM RUMAH ALLAH. (19-22).

Perabot untuk maksud mulia dan yang lain untuk maksud yang kurang mulia. Harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Harus menjadi layak diipakai Tuannya untuk maksud yang mulia.8. Seorang Percaya adalah bagaikan seorang HAMBA.

Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus selalu ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat Iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya.
EEN VOLEDIG BEELD OVER EEN GELOVIGE
GAMBARAN LENGKAP TENTANG
SEORANG PERCAYA.

2 Timotheus 2:1-26.
Ds. Hallie Jonathans.

Er zijn volgens Dr Howard McGlamery , acht aspecten van een gelovige man of gelovige vrouw die de Apsotel Paulus er over schreef aan Timotheus.

1. De eerste aspect is IEDER GELOVIGE IS EEN ZOON EN OOK EEN DOCHTER VAN GOD.(1).

Paulus Paulus noemde Timotheus ZIJN ZOON. Ja, voor hem is Timotheus zijn zoon. Waarom? Omdat Timotheus afkwam van de bediening van Paulus, en het was door Paulus dat Timotheus tot geloof kwam. Welniet een zoon van eigen vlees en bloed , maar een zoon in het geloofs verband, en hoe God Timotheus ook had laten dienen met Paulus.
Dus ieder gelovige is ook een kind van God door hun geloof en door de ontwikkeling dat zij hadden gehad om God te dienen. Nogmaals niet als een kind van vlees en bloed, maar van en uit het geloof. Ook niet omdat wij ouders die gelovig zijn, maar omdat de Here ons tot zijn kinderen nam. Niet alleen geld het voor de jongens en mannen ,maar ook voor de dochters en moeders of vrouwen. Dus wij zijn allemaal Zijn zonen en dochters.
Waren wij toen wij geboren waren al gered of verlost? Nee geen van ons was op dat zelfde moment al een gered person. Door de liefde en opvoeding van onze ouders zijn wij groot gebracht, niet aleen maar dat wij een opleiding op school hadden gehad, maar ook omdat wij op Zondag School en thuis ook de Bijbel lezen en God had leren kennen.

Hier zei Paulus:Mijn zoon, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft. Een zoon moet sterk zijn. Niet alleen maar lichamelijk sterk maar ook geestelijk sterk. Zoo ok een dochter die moet sterk zijn. Waar komt die sterkte vandaan? Van de genade die Christus Jezus ons geeft. Kunt u zich indenken, zonder de genade van God te kunnen leven en uithouden? Gods genade had ons gered. Wij zijn gered door Zijn genade alleen.

Daarom kunnen wij niet alleen staan in of door Zijn genade, maar ook wandelen in en door Zijn genade. Al bent u oud, u moet sterk zijn door Zijn genade, want soms zie ik dat jongeren ook vallen en niet sterk zijn in Zijn genade. Zie maar hoe corruptie hier gepleegd wor, vrij en blij. Met al dat gedans en grootsprekerij en grootdoenerij. Maar als zij bij de rechter komen te staan, daar pas vallen de tranen, daar zeggen zij en ook hun verdedigers dat zij niet hadden gecorrupteerd. Hoe kan dat nou? Zij moeten allemaal zwaar gestrafd worden. Het moet uit zijn met al die huigelerijen. Ik bid dat God hun goed veroordeeld.2. DE GELOVIGEN ALS EEN HOFMEESTER, OF BEHEERDER.
OF RENTMEESTER. (2).

Een Rentmeeester. Een steward noemen wij het, stewardess,
als die een vrouwelijke is. Het begon zo, dat God de Israelieten had gezegd dat zij niet de eigenaars van het land Israel zijn, dus zij zijn geen ware eigenaars van het land. God is de enigste eigenaar van het land. Deze aarde is van God. This Earth is Mine. Dat had God de Israelieten gezegd. Dus van die tijd aan, wisten niet alleen de Israelieten maar ook de Christenen en nu ook alle mensen van de hele wereld, dat de hemel en aarde van God is. Wij zijn maar de aarde of het land toevertrouwd om het te beheren, te adminstreren, te regelen en zijn wij ook verantwoordelijk aan God in alles wat wij doen in Zijn wereld en al het rijkdom dat daar in zit. Alles ook dat wij bezitten, in de Nieuwe Testament zijn van God en moeten wij dat verantwoordelijk gebruiken of er over te handelen.
In 1 Petrus 4:10 is geschreven :"Dient elkander , een ieder naar de genade gave, die hij of zij ontvangen heeft , als goede rentmeesters over de velerlei genade". Zullen wij alles zien als Gods genade die aan ons is toevertrouwd? Alles dat wij hebben en bezitten. Er is niet alleen maar wereldse rijkdom, maar ook spirituele rijkdom dat wij bezitten. Gods rijdom die ook aan ons is toevertrouwd , daar over moeten wij het goed beheren, to manage, to administer, maar niet begeren, dat betekent te verlangen om het te eigenen.
Wat wij vertrouwd werden of zal worden vertrouwd , moeten wij ook goed investeren. Het Koninkrijk Gods is al seen Schat, Wealth, een Rijkdom, de Evangelie van Christus is ook als een rijkdom, dat wij het moeten regelen, altijd er over verantwoordelijk zijn. Die rijkdom moet ook groeien en bloeien tot Gods eer. Denkt eer aan, u bent een goede rentmeester over de velerlei genade.
Als het over het dienen van het Woord van God, dan had paulus al seen oude Domine , Als Gods Woord Dienaar, had Paulus in Timotheus zijn spirituele kennis geinvesteerd. En er moet een overhandigging worden gedaan omtrent, "concerning/with regard to" het onderrichten van de gelovigen. Paulus moet het vertrouwen aan Timotheus, en Timotheus mag dat niet altijd voor zich houden, maar moet het ook kunnnen doorgeven aan anderen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Dat leest u in de tweede vers van ons perikoop.

3. IEDER CHRISTEN IS EEN SOLDAAT. (3,4).

Had u ooit gedacht dat u een soldaat zou worden? Ten derde, zegt Paulus dat wij ook soldaten zijn van God. Dat betekent niet dan wij een grote groep soldaten moeten opbouwen en in de naam van de Here alle vijanden van de Heer neer te slaan. De Kruis Oorlog was er getuige van. Om God te dienen is het geen licht werk. Wij moeten er sterk voor zijn. Een soldaat moet goed kunnen lijden. Dus Paulus zei:"Lijd met de anderen, als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht word geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. Een soldaat moet dus een goede voortduring hebben, a soldier is required a great endurance.
Voortduring niet om een oorlog te overwinnen, maar om samen te lijden met anderen, die al in alle soorten lijden leefden of leven. Hij bekommert zich aan niets, alleen aan zijn of haar commandant of commandante. De commandant is Christus. Dus hoor wat Hij ons als opdracht gaf, doe het, met Hem alleen te gehoorzamen, te vervullen wat Zijn opdracht is. Door mee te lijden met anderen, sterkt u ook anderen om door te kunnen vechten tegen alle machten die de mens moeilijk maakt, om gerust en in vrede te kunnen leven. Een soldaat denkt over de hele groep van soldaten, en niet alleen voor zich zelf. Een Soldaat van Christus verheerlijkt alleen Christus. A Christian Soldier magnifies only Christ.

4. EEN GELOVIGE IS ALS EEN ATLEET. (5) .

Paulus bekommerd zich ook aan wedstrijden.
1. Toen was er Kampvechters Wedstrijd, Wrestling, Worsteling Wedstrijd.
2. Toen was er al Box Wedstrijd, Boxing,
3. Toen was er al Wedlopen, Running Match,
4. En toen was er ook al Trenen, Training voor dat zij in een wedstrijd komen.

En Paulus zei aan de jonge Timotheus, "En is ieamand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden". Strijd volgens de regels. Obey the Rules. Al heeft u medaillen ontvangen, maar als de Committee te weten komt dat u niet volgens de regels dat had verdiend, dan zal de straf toch komen, en dan worden alle medaillen die u had kunnen winnen, terug gevraagd, en bekent gemaakt dat u niet waard bent om de medaillen toe te eigenen. Vecht, Slaat , Beukt, en Rent volgens de regels.
De Bijbel is vol van regels die wij moeten waarnemen, of op acht moeten slaan.
U weet date er atleten zijn die steroids gebruiken en wat zij zeggen Performance Enhancing Drugs, Middeelen om de Prestatie te Verhogen, daar door bedriegen zij vele mensen, aanschouwers en ook de refrees, de beoordelaar, de rechters van het wedstrijd. Hun carrier en reputatie zal in gevaar komen. Wat Paulus er mee wou zeggen was dat velen hem verlaten hadden om de Evengelie te verkondiggen al is het moeilijk en ook zeer gevaarlijk voor hen. Hou dan ook aan de spirituele regels voor ons leven, want wij hebben een taak om de Evangelie door te geven en de moed niet opgeven.

5. DE GELOVIGE ALS EEN LANDMAN . (6).

Hier denken wij weer hoe dat alles Paulus er over had gesproken in 1 Korinthiers 3. In vers 5 tot 9 schreef hij:
5. Wat is dan Apolos? Of wat is Paulus? Dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft.
6. Ik heb geplant, Apolos heeft begotten, maar God gaf de wasdom. (de groei/growth).
7. Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom/groei geeft.
8. Wie plant en wie begiet, staan gelijk, alleen zal elk zijn eigen loon krijgen, naar zijn eigen werk.
9. Want Gods medearbeiders zijn wij, , Gods akker, Gods veld, Gods bouwwerk zijt gij.


Er is een ciclus van

Ploegen, Plowing,
Zaaien, Sowing,
Wateren, Watering.
en dan Oogsten, Reaping. Harvesting.
Paulus zei:De landman , die de zware arbeid verrichht, moet het eerst van de vruchten genieten.

6. EEN GELOVIGE IS ALS EEN WERKER/ARBEIDER.(14-18)

Wij zijn werekers in Gods veld. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht te voren trekt, bij het brengen van het woord der waarheid. Dat is onze taak, te werken in en voor Zijn Koninkrijk.

7. EEN GELOVIGE IS ALS EEN VOORWERP,VESSEL. (19-22).

Een voorwerp om Gods glorie te laten vertonen, te laten zien hoe mooi God is, te demonstreren. Een Een voorwerp is bruikbaar. Het moet schoon zijn. Al is het een zilveren beker, maar als die vuil is dan drinkt u niet van die vuile beker,dan zou u beter drinken uit een schone drink kroes. Moreel moeten wij onsa zelf verklaren las het geschreven is: Schuw de begeerten der jeugd, en jag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde, en vrede met hen, die de here aanroepen uit een reinhart.(vers 22).

8. EEN GELOVIGE IS KNECHT, A SERVANT. (23-26).

Er staat geschreven, in vers 24: En een DIENST KNECHT des Heren, niet moet twisten, maar vriendelijk zijn, jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.
Dus een soldaat moet vechten, maar een knecht moet vriendelijk zijn. Wat voor een Gelovige bent u en ik? Een Gelovige die altijd naar Gods wil verlangt te gaan en het zal voldoen of juist omgekeerd, die tegen God gaat?
Bedenkt u zelf voor het te laat is.
Amen.


Label:  KEHIDUPAN ORANG PERCAYA 


Arsip Artikel dari Majelis Sinode GPIB:

Minggu, 12 Januari 2020
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
WRG!

2 April 2015
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Surat kelengkapan Untuk SK PHMJ

2 April 2015
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Pesan Paskah 2015

25 March 2015
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Tata Ibadah HARI DOA GPIB 2015 dan Tata Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung 2015

4 Maret 2015
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
JUKLAK Pemilihan PHMJ 2015 - 2017 GPIB

26 February 2014
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Hasil Keputusan Persidangan Sinode Tahunan GPIB Tahun 2014-2015

5 February 2015
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Undangan, Juklak dan Tata Ibadah HUT Pelkat PKP ke-50 GPIB

22 December 2014
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Rincian THR GPIB

8 December 2014
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Surat Pengantar dan Tata Ibadah Hari Ibu ke 86 tahun 2014

3 October 2014
Artikel dari Majelis Sinode GPIB
Tata Ibadah Hari Perkabaran Injil Indonesia & Hari Perjamuan Kudus se-Dunia (HPII/HPKD)

Arsip Artikel dari Majelis Sinode GPIB..
Last Searches:

Kategori Utama: Artikel dari Majelis Sinode GPIB (226), Artikel Rohani (23), Berita Gereja dan Dunia (1331), Berita Gereja dan Dunia 2012 (47), Berita Gereja dan Dunia 2013 (412), Berita Gereja dan Dunia 2014 (209), Berita Gereja dan Dunia 2015 (93), Berita GPIB Immanuel Bekasi (28), Berita GPIB Immanuel Bekasi 2011 (5), Berita GPIB Immanuel Bekasi 2012 (5), Berita GPIB Immanuel Bekasi 2014 (60), Berita GPIB Immanuel Bekasi 2015 (63), Bidang Teologi (13), Catatan Dari Meja Pendeta (196), Informasi Kantor Sekretariat (5), Jemaat Sakit Mohon Dukungan DOA (43), Kalender Kegiatan Harian (13), Kegiatan Hari Ini (851), Logo Kain Mimbar (9), Materi Katekisasi (48), Materi Khotbah (10), Materi Pembinaan Jemaat Download (2), Pelayan Firman di Gereja (159), Pelengkap Kidung Jemaat (119), Pembinaan Warga Gereja (16), Peraturan Gereja (10), Perpustakaan Rohani (290), Perpustakaan Rohani 2 (78), Renungan SBU Malam (331), Renungan SBU Malam 2013 (369), Renungan SBU Malam 2014 (368), Renungan SBU Malam 2015 (211), Renungan SBU Pagi (331), Renungan SBU Pagi 2013 (366), Renungan SBU Pagi 2014 (368), Renungan SBU Pagi 2015 (211), SMS dari Pendeta (125), Tentang GPIB Immanuel Bekasi (19), Warta Jemaat (2)
Minggu, 20 September 2020

PEMAIN ORGAN


Minggu, 20 September 2020

UCAPAN TERIMA KASIH


Minggu, 20 September 2020

PEMBERKATAN PERKAWINAN